ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗΣ

 Του Γιάννη Κουτσοκώσταkoutsokostas giannis resize

Ο Ρουστιανίτης είναι παραπόταμος του Σπερχειού ποταμού, αρχίζει από τα Δρέματα (δυο ρέματα), Πουγκακιώτικο(ρέμα του Καλαμίδα) και Παλαιοχωριάτικο (Καλογερόρεμα) και ενώνεται με το Σπερχειό.

Στον Ρουστιανίτη καταλήγουν πολλά ρέματα και χαντάκια (ρυάκια). Τα σπουδαιότερα είναι, από τη δυτική όχθη: Τα χαντάκια Χαλκού, Μπουρέϊκο, καβουρορόρεμα ή καβρόρεμα, από την ανατολική όχθη τα χαντάκια Χατζή, Κατσούδα, Κουκιορήγα και Λαγού. Ο δε χείμαρρος Καναλιόρεμα χωρίζει τα Κανάλια σε δυο οικισμούς Άνω και Κάτω Καναλίων και συναντά κάθετα το Ρουστιανίτη. Η παραποτάμια περιοχή του ποταμού είναι γνωστή με το όνομα Ρούστιανη. Ετυμολογικά η λέξη είναι σύνθετη, προέρχεται από τις λέξεις Ρους και Ίσταμαι που σημαίνει στέκομαι όρθιος, εμποδίζω το ρουν του ποταμού, αναχαιτίζω την ορμή του ποταμού. Έτσι και το ομώνυμο μοναστήρι πήρε και αυτό την ονομασία της τοποθεσίας και έμεινε γνωστό ως μοναστήρι της Ρούστιανης

Login